Posted by: indra | November 30, 2009

Wakaf
1.1 Pengertian Wakaf

Arti Wakaf darisegi bahasa bahasa adalah tahan atau berhenti

Wakaf darisegi istilah adalah menahan atau menyerahkan sesuatu benda atau harta yang suci dan halal bentuk zatnya supaya digunakan untuk tujuan kebaikan dan mendapat manfaat daripadanya. Maksudnya, Wakaf ialah menahan harta tertentu yang boleh diambil manfaat daripada zatnya untuk digunakan pada tujuan kebajikan bukan untuk maksiat kepada Allah dan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. dan tidak boleh dijadikan jual-beli atau “hibah” pada zat benda yang diwakafkan itu.

 

Firman Allah SWT

Artinya : Kamu tidak sekali-kali akan mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu dermakan sebahagian apa yang kamu sayangi.  Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Rasulullah SAW sendiri juga menggalakkan umatnya memperbanyakkan sedekah seperti hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

Maksudnya :” Apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, SEDEKAH JARIAH, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan kepadanya.” (Hadis Riwayat Muslim)

Wakaf juga dikenali sebagai Sedekah Jariah, para Ahli Fiqh dan ulama berpendapat amalan wakaf adalah satu-satunya ibadah yang berbentuk sedekah jariah yang menjanjikan ganjaran pahala yang berkekalan dan mengalir kepada pewakaf hingga ke hari akhirat selagi harta tersebut kekal dan dimanfaatkan. Malahan amalan wakaf ini juga bukan hanya sebagai satu ibadah sahaja, malahan merupakan satu sistem yang berpotensi untuk menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat Islam melalui konsep pengumpulan harta bersama.

 

1.2 Jenis Barang yang Diwakafkan

 1. Harta itu mestilah benda yang dapat di ambil manfaatnya.
 2. Harta yang diwakafkan kepada penerima wakaf wujud waktu itu.
 3. Harta yang diwakafkan itu memberi faedah yang berpanjangan.
 4. Diwakafkan untuk tujuan yang baik sahaja dan tidak menyalahi syarak.
 5. Harta yang diwakafkan ditentukan jenis, bentuk, tempat, luas dan jumlah.
 6. Milik sempurna orang yang memberi wakaf.

Ketentuan – ketentuan lain mengenai harta wakaf, yakni harta wakaf itu terlepas dari milik orang yang berwakaf. Harta wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan (hibah), dan tidak boleh diwariskan (dipusakakan).

Bolehlah menjual harta wakaf yang manfaatnya hilang atau berkurang jika tidak dijual. Menurut para ulama (mahzab Ahmad bin Hambali) menjual harta wakaf seperti tersebut boleh, asalkan hasil penjualannya dibelikan barang baru dan kemudian diwakafkan kembali.

Adapun jenis – jenis wakaf, yaitu :

 1. Wakaf Mutlak (AM) – Seseorang yang mewakafkan sesuatu harta untuk maslahah umum.
 2. Wakaf Muqayyad (Khas) – Wakaf yang mempunyai syarat tertentu terhadap harta wakafnya selagimana tujuannya tidak menyalahi syarak.

 

1.3 Hikmah Wakaf

 1. Membuka jalan ke arah ibadah kepada Allah s.w.t.
 2. Merealisasikan minat orang  beriman yang suka memberi wakaf dan berlomba-lomba dalam amal kebajikan dan mengharapkan pahala.
 3. Memberi pahala yang berterusan kepada pewakaf selepas kematian selagimana harta wakaf tersebut berkekalan.
 4. Untuk kebaikan Islam, seperti membina masjid, surau, tanah perkuburan dan sebagainya.
 5. Membantu mengurangkan benana orang fakir dan miskin serta anak yatim.
 6. Dapat menghilangkan kebodohan.
 7. Dapat menghilangkan (mengurangi) kemiskinan.
 8. Dapat menghilangkan (mengurangi) kesenjangan sosial.
 9. Dapat memajukan serta menyejahterakan umat.

 

1.4 Pengelolaan Wakaf

Pelaksanaan wakaf di Indonesia diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004, dan diundangkan di Jakarta pada tanggal pengesahannya oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia saat itu Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra.

Selain itu peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang masalah perwakafan tanah milik, antara lain :

1. Undang – undang No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, pasal 49 ayat (1) memberi isyarat bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah milik.

3. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 6 tahun 1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik.

4. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: